• ÖĞRENME SORUNLARI, ÇÖZÜM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

Franchise Koşulları

1) Başvuru: Web sayfamızdan veya doğrudan yapılan franchise talebi form bilgileri üzerinden değerlendirilir. Uygun görülen talep sahipleri ilk görüşmeye davet edilir.

2) İlk Görüşme: Talep sahibinin ticari ve şahsi özgeçmişi üzerinden görüşme yapılır; talep sahibinin mizaç olarak işe uygunluğu, eğitim durumu, mali gücü, yatırım planı, verebileceği teminatlar ve referansları değerlendirilir. Görüşme sonucu raporlanarak yönetim kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunun uygun gördüğü adaylar ön sözleşmenin imzalanması için merkeze davet edilir. Kendilerine verilen beş günlük süre içinde ön sözleşme imzalamayan adayların talepleri iptal edilir.

3) Ön sözleşmenin imzalanması: Ön sözleşmeye davet edilen adaylar franchise ana sözleşmesinin tüm ayrıntıları hakkında bilgilendirilir. Ön sözleşme ana sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar geçerli olan bir sözleşmedir ve bedeli o dönem için ilan edilen franchise sözleşme bedelinin dörtte biri kadar bedel tahsil edilir. Ön sözleşme için belirlenen süre içinde ana sözleşmenin imzalanması halinde ön sözleşme için ödenen bedel ana sözleşme bedelinden düşülür. Ön sözleşme süresi içinde ana sözleşmenin imzalanmaması halinde, ön sözleşme bedeli kadar "danışmanlık hizmeti" faturası kesilerek ön sözleşme imzalayan kişi ya da kuruluşa gönderilir. Bu durumda franchise adaylığı sonlandırılır.

4) Bina ile ilgili fizibilite: Danışmanlık merkezinin hizmet vereceği yer, marka ve lisans veren tarafından değerlendirilir ve uygun olup olmadığına karar verilir.

5) Marka ve eğitim iş birliği sözleşmesinin imzalanması: Hizmet verilecek yerin uygun görülmesinden hemen sonra ana sözleşme imzalanır.

6) Mimari projenin çizilmesi: Sözleşme sonrasında sözleşmede marka ve lisans verenin öngördüğü kişi ya da kuruluş tarafından mimari projenin çizilmesi aşaması başlar. Mimari proje ve uygulaması marka ve lisans verenin kurumsal kimlik ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

FRANCHİSE SİSTEMİNİN GİRİŞİMCİYE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR
- Ülke genelinde tanınan ve güven duyulan marka kurucuları ile, toplumun güvenini kazanmış̧, itibarlı bir markaya ortak olma
- 22 ilde 42 Küçük Şeyler Anaokulu ve 7 Yönder Kolejinin gücünü arkasına alma
- Genel Merkez tarafından sınırları çizilmiş̧ profesyonel bir sistemin içinde güvenle var olma
- Uzman, eğitmen ve yönetici seçiminde danışmanlık
- Görev alacak personelin eğitimi
- Merkezin uzmanları tarafından verilecek aile eğitimleri ve konferanslar
- Merkezin İş geliştirme hizmetlerinden faydalanma
- Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış̧ ve her yıl güncellenen tanıtım kampanyası (katalog, el broşürü̈, web sitesi, iç̧ ve dış̧ mekân görselleri vb.) tasarımlarından yararlanma
- Sürecin birlikte planlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerinden yararlanma
- Dokümanın paylaşımı
- Tanıtım ve kayıt stratejilerinde eğitim ve rehberlik hizmeti
- Her an sizlere yardımcı olacak uzman bir kadronun varlığı ve profesyonel destek

TEMEL BEKLENTİLERİMİZ
Hizmetler açısından:
- Hizmetlerin markamızın vizyon, misyon ve değerlerine uygun bir biçimde sunulması
- Sadece merkezin onayladığı ve uygun gördüğü personelin çalıştırılması
- Merkezin öngördüğü materyal listesindeki tüm materyal ve malzemelerin bulundurulması ve kullanılması
- Merkezin akredite ettiği hizmetlerin verilmesi, akredite edilmemiş konularda hizmet verilmemesi
- Danışmanlık merkezinde kesinlikle terapi, etüt ve dershanecilik, rehabilitasyon hizmetlerinin verilmemesi, bu hizmetlere ihtiyacı olan çocukların hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
- Danışmanlık merkezi hizmetlerinin bulunduğu lokasyonda tanıtımını yeterli bir biçimde yapılması ve bunun için yeterli bütçe ayrılması

Mali açıdan:
- Yeterli bir yatırım bütçesi ve kaynağı ile yola çıkılması
- Marka ve lisans verenin talep ettiği teminatları verebilmesi
- Aldığı mal ve hizmetlerin bedellerini zamanında ödemesi
- Her üç ayda bir düzenli olarak detay mizanın marka ve lisans verene düzenli olarak gönderilmesi
- Her türlü iş ve işlemlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması

Hizmet binası açısından
- Binanın markanın standart ve kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanması
- İş yeri ruhsat iş ve işlemlerinin zamanında tamamlanması
- Binanın tüm mobilya ve tefrişatının marka ve lisans verenin öngördüğü kişi ve kuruluştan temin edilmesi ve bunun dışında herhangi bir tefrişat malzemesinin kullanılmaması
- Hizmet binasının bulunduğu yer, şehir merkezinde, ailelerin tercih ettiği yerlerde, adresinin kolayca bulunabileceği, tabela değeri yüksek yerlerde olması
- Binanın güvenli, korunaklı mümkünse müstakil bina olması
- Toplamda 300 m2 kullanım alanı olan bir bina olması, marka ve lisans verenin mimari projenin tasarımı sırasında öngördüğü ofisler, bireysel görüşme ve çalışma ofisleri, grup çalışması ofisleri ve atölyeleri barındırması

Anaokulunda görev alacak personelin özellikleri açısından:
- Danışmanlık Merkezi Müdürü: Üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun ve en az 3 yıl alan deneyimi olan 40 yaşını aşmamış müdür (kurucu müdür olabiliyorsa deneyim ve yaş koşulu aranmaz.)
- Psikolog ya da Psikolojik Danışman: Tam ya da yarı zamanlı çalışacak ve üniversitelerin psikolojik danışma ya da psikoloji bölümlerinden mezun, marka ve lisans verenin öngördüğü sertifikasyonlara sahip uzmanlar

Okul Dostu; Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil tarafından okullar, aileler ve çocuklar için ülkemizde örneği olmayan bir çözüm ve danışmanlık hizmet merkezidir.
Copyright © OkulDostu 2019. Tüm Hakları Saklıdır.