• ÖĞRENME SORUNLARI, ÇÖZÜM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

Hizmetlerimiz

Temel Beceriler Kazandırma

Temel beceriler kazandırmaya yönelik hizmetler eğitim müfredatının doğrudan hedefi olarak belirlenmemiş ve okullardaki temel eğitim uygulamaları ile kazandırılması güç olan becerileri kazandırmak üzere planlanmış atölye ve grup çalışmalarından oluşmaktadır.

Motivasyon atölyesi:
Motivasyon atölyesi, belli yaş grubu çocuklarının yapabileceklerine ve üstesinden gelebileceklerine ilişkin inançları arttırmak, kendi kendine motive etme ve harekete geçme becerilerini geliştirmek için yapılacak çalışma ve uygulamaları içerir.

Çalışma alışkanlıkları kazandırma atölyesi:
Öğrencilerde yaygın olarak görülen çalışma alışkanlığı sorununun çözümü için gerekli beceri ve alışkanlıkları kazandırmaya yönelik etkinlik ve çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda birbirine yakın çocuklarda oluşturulan gruplarda şu başlıklar altındaki temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:

- Zaman planlaması
- Zaman Yönetimi
- Hazzı erteleme (dersini yap keyfine bak)
- Çalışmaya karar verme
- Çalışmaya başlama
- Çalışmayı sürdürme
- Etkin Ders Dinleme
- Etkin Okuma
- Not Tutma

Özgüven atölyesi:
Özgüven, kişinin kendi hakkındaki fikri demektir. Özgüven sorunları çocuğun arkadaş ilişkilerinde kendi ifade etmesinde, bir gruba üye olmasında, girişimci davranış sergilemesinde son derece önemlidir; çocuğun uyumunu ve ruh sağlığını doğrudan etkiler. Özgüven sorunu nedenlerinin araştırılması, çocuğun kendini değerlendirme ve yorumlama biçimlerinin yeniden düzenlenmesi için çocuk ve ailesiyle yapılacak bireysel ve grup çalışmaları bu başlık altında gerçekleştirilir.

Dikkat ve konsantrasyon atölyesi:
Derslerde, sınavlarda ve yaşamın diğer alanlarında dikkat sorunu yaşayan çocuklara yönelik bir hizmettir. Öncelikle bu başlık altında sunulan hizmet:

- Dikkatin ve kalitesinin ölçülmesi
- Dikkat sorununa neden olan etkenlerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi
- Dikkat ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını içerir.

Matematik atölyesi:
Matematik atölyesinin amacı, daha çok soyut zeka ve işlemlere dayalı bir ders olan ya da bu şekilde öğretilmeye çalışılan matematik dersinin elle tutulur, gözle görülür, dokunulabilir, kalıcı, merakı arttırıcı ve keyifli bir formda tasarlanması ve sunulmasıdır. Matematik merakı ve yeteneği olan çocuklar için de onlara yeni ufuklar açacak çalışmalardan oluşmaktadır.

Akıl ve strateji oyunları atölyesi:
Çocukların zihinsel yeteneklerini ve zekayı oluşturan faktörleri geliştirmek amacıyla orta ve orta üstü zekaya sahip çocuklar için tasarlanmış bir çalışmadır.

Okul Dostu; Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil tarafından okullar, aileler ve çocuklar için ülkemizde örneği olmayan bir çözüm ve danışmanlık hizmet merkezidir.
Copyright © OkulDostu 2019. Tüm Hakları Saklıdır.