• ÖĞRENME SORUNLARI, ÇÖZÜM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

Hizmetlerimiz

Uygulanan Test ve Envanterler


WISC-R Zekâ Ölçeği

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel seviyelerini ölçmek için kullanılır. Sözel ve performans becerilerini içeren 12 alt testten oluşur. Bu alt ölçekler çocuğun genel bilgi düzeyi, işitsel algı ve dikkat, kavrama, soyut düşünebilme, görsel algı ve dikkat, görsel analiz ve sentez ve muhakeme gibi çeşitli alanlarda bilgi elde etmemizi sağlar.


CAS Testi

CAS, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Bu testle birlikte başarıyı önceden ölçebilmek, dehb olan çocukların teşhis edilmesi, öğrenme güçlüğünü önceden tespit edilmesi, üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve planlama problemi olan çocukların tanımlanması için son derece geçerli bir testtir.

Gelişim Değerlendirmesi

Gelişim, çocuğun doğum öncesinden başlayarak bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden olgunlaşma ve öğrenme etkileşimiyle sürekli ilerleme kaydetmesidir. Her gelişim döneminin belli ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların gerektiği zamanda ve gerektiği biçimde karşılanması gerekir. Aksi takdirde çocukta daha sonra telafisi daha güç olan sorunlar meydana gelir. Belli gelişim basamaklarını tamamlayamayan çocuklar bir üst dönem gelişim özelliklerini gösteremeyebilir. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda kendi dönem özelliklerini göstermemiş çocuklarla düzenli seanslar halinde yaşına uygun gelişim özelliklerinin çalışılması gerekmektedir.
 
0-6 yaş arası çocukların gelişimsel süreçlerinin takibinin yapılması, zihinsel, duygusal ve sosyal alanda becerilerinin belirlenmesi, gerektiğinde desteklenebilmesi amacıyla 6 ayda bir gelişim testleri ve çalışmalarının yapılması önerilmektedir.

Bender-Geştalt Görsel Motor Testi

5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Çocuklardaki öğrenme bozukluğu, algılama ve çeşitli patolojik verileri elde etmeye yarayan bir ölçüm aracıdır.

Frostig Görsel Algı Testi

4-8 yaş aralığı çocuklara uygulanan Frostig testi, çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçümler. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi destekler.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri çocuklara uygulanan Benton görsel bellek testi, mekânsal belleği ölçen bir testtir. ekillerin kullanıldığı testte bakarak çizim, akılda kalan resmin çizimi, birçok şekil arasından tanıma şeklinde bellek testi yapılmaktadır. Şekilleri hafızada tutma becerisini değerlendiren Benton görsel bellek testi, görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

MOXO Dikkat Testi

d-CPT MOXO Testi  6-12 yaş arası çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren son kuşak Nöro-Kongitif testtir. MOXO Testi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır. Son birkaç yılda ülkemizde de dünyada olduğu gibi DEHB ve diğer birçok endikasyonda tanıya yardımcı test olarak uzmanlar tarafından rutin olarak kullanılmaktadır.
Test sırasında katılımcıdan belirli bir uyaranı ekranda gördüğünde yanıt vermesi, bunun dışındakilere ise yanıtsız kalması beklenir. Görsel ve işitsel çeldiricilerden etkilenme düzeyine göre, dört ana semptomdaki veriler saptanır. Çocuklar için uygulanması durumunda MOXO testi yaklaşık olarak 15 dakika, genç ve yetişkinlerde uygulandığında ise yaklaşık 18 dakika sürmektedir.
Okul Dostu; Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil tarafından okullar, aileler ve çocuklar için ülkemizde örneği olmayan bir çözüm ve danışmanlık hizmet merkezidir.
Copyright © OkulDostu 2019. Tüm Hakları Saklıdır.